Nepal
गण्डकी प्रदेश
Notice and Downloads: Notices: उत्तरपुस्तिका तथा अन्य कागजहरु धुल्याउने सम्बन्धमा Career Guidance Training संचालन हुने सम्बन्धमा सूचना!!! सिफारिस गरिएको बारे (कृषी प्रशिक्षक (अधिकृत स्तर तृतीय प्राबिधिक ) श्री किसान बहुप्राबिधिक शिक्षालय ,स्याङ्गजा पुन: म्याद थप सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना !!! वैकल्पिक तथा पास सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुबाट निवेदन माग सम्वन्धि सूचना!!! आंगिक शिक्षालयहरुको तेस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति समीक्षा साथै परीक्षा सवलिकरण सम्बन्धि गोष्ठी,२०८१ परीक्षा आवेदन फाराम सम्बन्धी सूचना !!! वैकल्पिक तथा पास सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुबाट निवेदन माग सम्वन्धि सूचना!!! शैक्षिक सत्र २०७९/२०८० को प्री-डिप्लोमा तहको OJT को प्राप्तांक पठाउने बारेको जरुरी सूचना !!! सिफारिस गरिएको बारेमा (निर्माण प्रशिक्षक (अधिकृत स्तर तृतीय प्राविधिक) श्री आँधिखोला बहुप्राविधिक शिक्षालय ,स्याङ्गजा Downloads: कर्मचारीले अवलम्बन गर्नुपर्ने आचरण तथा अनुशासन प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालीम परिसद कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धि बिनियमावाली, २०६९ छैटौं सम्शोधन सहित Practical Internal and External Niyukti सैद्धान्तिक परीक्षाका लागि

About Us


CTEVT, Gandaki Province, Province Office (GPPO) was established in 2019 (2075 BS) as a contact and co-ordination office of the Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT) in Gandaki Province after the nation implemented federalism. GPPO coordinates with the Ministry of Social Development, a provincial line Ministry for Education for the development of Technical and Vocational Education and Training (TVET) in the Province. It serves as a provisional office in the province acting as a bridge between the Province Government and CTEVT focusing mainly on TVET sector reform.

GPPO monitors and regulates all the constituent, TECS, affiliated, and partner schools in their admission, registration, examination, and result publication. Skill-based short-term training and skill testing conducted by NSTB in the province are also coordinated and monitored by GPPO. It acts as a facilitator, coordinator, and harbinger for the overall enhancement of TVET within the province....

Message from Director


Director